Conference Commities

 

General chair of program commitie:

doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa, SK Predseda PV

Program commitie members:

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Univerzita Karlova, CZPredseda PV

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD.
Jihočeská Univerzita, CZPredseda PV

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Univerzita Komenského, SK Predseda PV

doc. RNDr. Tomáš Pitner, PhD.
Masarykova Univerzita, CZ Predseda PV

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Univerzita Janosa Seleyho, SK Predseda PV

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK Predseda PV

RNDr. Ladislav Huraj, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, SK Predseda PV

PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK Predseda PV

Ing. Dana Horváthová, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK Predseda PV

Mgr. Martin Cápay, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa, SK Predseda PV

Ing. Jan Jára, PhD.
Jihočeská Univerzita, CZ Predseda PV

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, SK Predseda PV

RNDr. Pavel Pešat, PhD.
Technická Univerzita v Liberci, CZ Predseda PV

Organisational commitie:

  PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.
  Ing. Dana Horváthová, PhD.
  PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
  Mgr. Stanislav Slačka
  PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.
  RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
  Mgr. Michal Vagač, PhD.
  Mgr. Jozef Siláči
  Katarína Gavaldová