INVITED LECTURES

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD
Informatické vzdelanie na Slovensku: kde sme a kam by sme radi Pozvaná prednáška

Files for download