Conference commitees

 

Program commitee chair:

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK Predseda PV

Program commitee:

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, SKČlen PV

PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK Člen PV

Mgr. Martin Cápay, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa, SK Člen PV

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Univerzita Karlova, CZČlen PV

Ing. Dana Horváthová, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK Člen PV

Ing. Jana Jacková, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SKČlen PV

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Univerzita Komenského, SK Predseda PV

doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Univerzita Komenského, SKČlen PV

doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa, SK Člen PV

Ing. Jana Majherová, PhD.
Katolícka Univerzita, SKČlen PV

RNDr. Pavel Pešat, PhD.
Technická Univerzita v Liberci, CZ Člen PV

doc. RNDr. Tomáš Pitner, PhD.
Masarykova Univerzita, CZ Člen PV

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Univerzita Janosa Seleyho, SK Člen PV

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, SK Člen PV

doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Univerzita Karlova, CZ Člen PV

doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD.
Jihočeská Univerzita, CZČlen PV

Organizing commitee chair:

Ing. Dana Horváthová, PhD.
dana.horvathova@umb.sk

Organizing commitee:

  PaedDr. Ivan Brodenec, PhD.
  Katarína Gavaldová
  Ing. Jana Jacková, PhD.
  RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
  RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
  Mgr. Stanislav Slačka
  Mgr. Peter Trhan, PhD.

  Mgr. Michal Vagač, PhD.
  PaedDr. Darina Výbohová, PhD.