Conference programme

 STREDA 30.3.2016

20:00 - 21:30 Zasadnutie programového výboru

 ŠTVRTOK 31.3.2016

8:30 - 9:30 Registrácia účastníkov

9:30 - 9:45 Otvorenie konferencie

9:45 - 10:30 Pozvaná prednáška:
                   Jozef Hvorecký, Vysoká škola manažmentu, Slovensko

10:30 - 10:50 The use of eye tracking method in the study of teaching and learning programming
                     Anna Stolińska and Magdalena Andrzejewska, Universytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Poľsko

10:50 - 11:10 Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky
                     Ľubomír Šnajder, Ján Guniš, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Slovensko

11:30 - 12:45 Rokovanie v sekcii

12:45 - 13:45 OBED

13:45 - 14:25 Prezentácia PMS Delta, Peter Spišák

14:25 - 16:10 Rokovanie v sekcii

16:10 - 16:40 Posterové prezentácie

16:40 - 18:45 Rokovanie v sekcii

19:00 -          Spoločenský večer

Files for download