Planned workshops

Martina Chalachánová, Eva Uličná
Algorithms and structures - horrifying or very entertaining?

You will learn how to lead pupils to algorithmic thinking and what is the point of structures. We will show you many exercises mixing up mathematics and informatics in a funny way. You will also discover that informatics can be teached even without computers.

Peter Kučera
Programming in Python 

Priblížime vám, ako sme prešli z vyučovania programovania v Lazaruse/Delphi na jazyk Python. Vysvetlíme vám dôvody zmeny programovacieho jazyka, ukážeme materiály a metodiku, podľa ktorej vyučujeme. Priblížime vám naše skúsenosti, odozvy študentov. Budete si môcť vyskúšať úvod do programovania v Pythone s využítím knižnice Tkinter.

Martin Capay
Robotics with tablet 

Ozobot je miniatúrny programovateľný robot s vlastnou inteligenciou založenou na náhodne generovaných rozhodnutiach. Z pohľadu učiteľa je Ozobot vynikajúca pomôcka aj k propredeutike programovania. Na workshope predstavíme úvodné aktivity, vhodné aj na prvý stupeň ZŠ.

Jiří Vaníček
Work with the sensor board Picoboard in Scratch 

Let‘s try the Picoboard (https://www.sparkfun.com/products/11888), the sensor board which allows to create simple interactive programs with real-world inputs. Control possibilities of the Scratch programmes by external sensors placed on the board connected with computer will be introduced at the workshop. After managing the basic control, several activities for lower-secondary students will follow to show possibilities of using Picoboard in education.