Didinfo

Konferencia o vyučovaní informatiky na stredných a základných školách organizovaná každoročne v Banskej Bystrici.

Na konferencii každoročne odznejú témy o využívaní nových technológii vo vyučovaní, najnovšie metodické poznatky učiteľov v informatike a ich skúsenosti so zavádzaním informačných technológii do školskej praxe.

Hlavným cieľom konferencie DidInfo je poskytnúť učiteľom všetkých typov škôl - vysokých, stredných a základných - fórum na prezentovanie a výmenu poznatkov z vyučovania informatiky.

Organizátori: