Pozvánka na najbližšiu konferenciu v roku 2018

bude čoskoro