Hlavné témy

  • Informatika a informatická výchova na základných a stredných školách
  • Príprava a celoživotné vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy
  • Programovanie v informatickom vzdelávaní
  • Pedagogický výskum: metódy, výsledky a perspektívy
  • Informatika a reforma vzdelávania