Dôležité termíny

Konanie konferencie:                                                          10. – 12. apríl 2013

Zborník príspevkov je v tomto ročníku tlačený. Príspevky, ktoré neprešli recenzným konaním, nie sú zverejnené v zborníku. Vyžaduje sa prezentovanie príspevku na konferencii aspoň jedným autorom.