Konferenčné poplatky

Vložné na konferenciu pre učiteľov: .....................15,- €

Vložné na konferenciu pre ostatných:....................50,- €

Recenzovaný zborník:..........................................15,- €

Spoločenský večer:............................................... 5,- €

Obed: ................................................................. 3,- €