Hlavné témy

  • Informatika a informatická výchova na základných, stredných odborných školách a gymnáziách,
  • Vyučovanie odborných predmetov so zameraním na informatiku na SOŠ,
  • Programovanie v informatickom vzdelávaní,
  • Pedagogický výskum: metódy, výsledky a perspektívy,
  • Trendy a reformy v celoživotnom vzdelávaní učiteľov informatiky a informatickej výchovy.