Dôležité termíny

Prihlásenie príspevku, príp. postera:                                     20. január 2012

Úplný text príspevku do zborníka                                          15. február 2012 (24:00)

Poster                                                                               26. február 2012

Oznámenie o prijatí/neprijatí príspevku, postera,                     1. marec 2012

Finálna verzia prijatých príspevkov do zborníka                       10. marec 2012 (24:00)

Registrácia účastníkov konferencie                                         16. január - 5.marec 2012

Konanie konferencie                                                             28. – 30. marec 2012

 

Príspevky, ktoré nebudú dodané v stanovenom termíne, nebudú v zborníku uverejnené. Vyžaduje sa prezentovanie  príspevku na konferencii aspoň jedným autorom.