Dôležité termíny a informácie

Úplný text príspevku prihlásený v konferenčnom systéme

  https://www.easychair.org/conferences/?conf=didinfo2014

  !!! nezabudnite dodržať ŠABLÓNU !!!

  17. február 2014

Oznámenie o prijatí resp. neprijatí príspevku

  3. marec 2014

Finálna verzia prijatých príspevkov do zborníka

  !!! Zmena 17. marec 2014 !!!

Registrácia a platba účastníkov

  !!! POZOR !!! PLATBA NA MIESTE V HOTOVOSTI NIE JE MOŽNÁ

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000095785/8180
SWIFT kód banky: SPSRSKBA
IBAN: SK 48 81 80000 00070 0009 5785
Variabilný symbol: 01/04/2014
Správa pre prijímateľa:
V prípade plneplatiacich: Priezvisko_DidInfo_VSETKO
V prípade jednodňových účastníkov: Priezvisko_Didinfo_STREDA resp. Priezvisko_Didinfo_STVRTOK resp. Priezvisko_Didinfo_PIATOK
podľa dňa účasti

  do 17. marca 2014
  - zvýhodnený konferenčný poplatok 90€
  - LEN pre učiteľov základných a stredných škôl - účasť na jednom dni konferencie zahrňujúca občerstvenie a obed 20€

  po 17. marci 2014
  - konferenčný poplatok 120€

Konanie konferencie

  2. - 4. apríl 2014

Súbory na stiahnutie