ABSTRAKTY A PREZENTÁCIE POZVANÝCH PREDNÁŠOK

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.

20 rokov konferencie DIDINFOPozvaná prednáška
 
 

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD

Informatické vzdelanie na Slovensku: kde sme a kam by sme radi Pozvaná prednáška

 

Informatické vzdelávanie je v dnešnom modernom svete (opäť) významnou témou, ktorá – ako vieme z nedávnej histórie, sa vynára a ustupuje, aby sa po čase opäť vrátila... vždy v trochu zmenenej podobe. Tá dnešná vlna záujmu o informatiku a edukačné programovanie vo viacerých krajinách západnej Európy a USA sa však nápadne zhoduje s predstavami, ktoré formujú informatické vzdelávanie na Slovensku už od jeho začiatkov v 70-tych a 80-tych rokoch.

Čo teda sú tieto ‘slovenské predstavy o modernom informatickom vzdelávaní‘? Ako sa nám ich darí prenášať do každodenného života každej základnej a strednej školy, do života každej žiačky a každého žiaka? Čo môžeme v tomto procese považovať za úspechy, neúspechy, prekážky či omyly? Ako by sme chceli pokračovať ďalej a čo môžeme spraviť v situácii, uprostred ktorej žijeme?

V mojej prednáške sa pokúsim vyjadriť svoj osobný názor na tieto otázky. Netrúfam si robiť kvalitnú historickú analýzu, chcem však prezentovať svoj pohľad a sumarizovať svoju skúsenosť – a zamyslieť sa nad možnými pokračovaniami tohto procesu.

Súbory na stiahnutie