Dôležité termíny

Zaregistrovanie príspevku v konferenčnom systéme:

  2. február 2015

Úplná verzia príspevku v konferenčnom systéme:

  9. február 2015

Návrh workshopu

  9. február 2015
  kontaktovať mailom: dana.horvathova@umb.sk

Oznámenie o prijatí/neprijatí príspevku/postera:

  2. marec 2015

Finálna verzia prijatých príspevkov do zborníka:

  16. marec 2015

Registrácia a platba:

  16. marec 2015 - 2. apríl 2015

Konanie konferencie:

  15. - 17. apríl 2015

Príspevky, ktoré nebudú dodané v stanovenom termíne, nebudú v recenzovanom zborníku uverejnené. Vyžaduje sa prezentovanie  príspevku na konferencii aspoň jedným autorom.