WORKSHOPY POČAS KONANIA KONFERENCIE

Mária Spišáková, Peter Spišák
PMS Delta, s.r.o

Tablety v školskom laboratóriu
 

V rámci workshopu budú účastníci zoznámení s technológiou na bezdrôtové zdieľanie údajov a ovládanie meraní pomocou laboratórneho systému Vernier. Počas workshopu uskutočníme niekoľko laboratórnych pokusov, ktoré budú účastníci sami vyhodnocovať pomocou aplikácie Vernier Graphical Analysis priamo na tabletoch, namerané grafy, hodnoty a ovládanie merania budeme uskutočňovať pomocou Vernier LabQuest Viewer alebo pomocou webového rozhrania systémom Vernier Data Share.

Robert Borbély, Peter Stach
ZŠ Trieda SNP, Banská Bystrica

Interaktívne testovanie žiakov v prostredí Samsung School a Socrative
 

  • Ukážka testovania v prostredí aplikácie Socrative           (20 min.)
  • Ukážka testovania v prostredí aplikácie Samsung School (20 min.)
  • Skupinová práca účastníkov workshopu (20 min.)

Účastníci workshopu sa naučia prakticky ovládať testovacie možnosti interaktívnych programov Socrative a Samsung School. Pri práci v malých skupinách troj- až štvorčlenných si vyskúšajú rolu učiteľa, ale aj žiaka.

Ján Machaj, Miloš Bélik
EDULAB, n.o.

Spracovanie informácií na mobilných zariadeniach

V dnešnej dobe na nás číhajú informácie spoza každého rohu. Sú dostupnejšie, pestrejšie a intenzívnejšie ako kedykoľvek predtým. Dá sa povedať, že sú samozrejmosťou nášho života podobne ako nové technológie. V našom príspevku sa spolu pozrieme, ako si z dotykového zariadenia v podobe smartfónu alebo tabletu spraviť pomocníka pri spracovaní informácií z rôznych zdrojov. Predstavíme si aplikácie, ktoré pri tomto procese majú pomáhať a zjednodušovať prácu pri spracovávaní, triedení a zdieľaní informácií. Svojimi prednosťami a výhodami prekvapia viacerých, ktorí ešte ich funkcie nevyužívajú.