Dôležité termíny

Úplná verzia príspevku v konferenčnom systéme:

  do 27. januára 2016

Oznámenie o prijatí/neprijatí príspevku:

  10. február 2016

Úplná verzia posteru v konferenčnom systéme:

  do 15. februára 2016

Návrh workshopu

  do 15. februára 2016
  kontaktovať mailom: dana.horvathova@umb.sk

Oznámenie o prijatí/neprijatí postera:

  22. február 2016

Finálna verzia prijatých príspevkov do zborníka:

  do 29. februára 2016

Registrácia a platba:

  15. február 2016 - 14. marec 2016

Konanie konferencie:

  31. marec 2016

Príspevky, ktoré nebudú dodané v stanovenom termíne, nebudú v recenzovanom zborníku uverejnené. Vyžaduje sa prezentovanie  príspevku na konferencii aspoň jedným autorom.