Informácie pre autorov

https://easychair.org/conferences/?conf=didinfo20160

  • konferenčný systém je otvorený na zaregistrovanie príspevkov do 27.januára 2016
  • konferenčný systém je otvorený na zaregistrovanie posterov do 15.februára 2016

 prosíme dodržať ŠABLÓNU a rozsah príspevkov: 

  • vedecko-výskumné príspevky (max. 6 strán v úprave podľa šablóny), 
  • príspevky učiteľov z praxe (max. 6 strán v úprave podľa šablóny), 
  • príspevky pre posterovú sekciu o konkrétnych projektoch a aktivitách (max 1 strana v úprave podľa šablóny)

 

Súbory na stiahnutie