REGISTRAČNÝ FORMULÁR --> 
 

  štandardný poplatok 50€
  zahŕňa
elektronický zborník príspevkov, obed, občerstvenie, slávnostný večer, náklady na administratívu
  nezahŕňa ubytovanie

  konferenčný poplatok pre firemných účastníkov (150€)

  neskorá registrácia (po 14.03.2016) (80€).

!!! UPOZORNENIE !!!

PLATBA NA MIESTE V HOTOVOSTI NIE JE MOŽNÁ

Banka: Štátna pokladnica
SWIFT kód banky: SPSRSKBA
IBAN: SK 48 81 80000 00070 0009 5785
Variabilný symbol: 012016
Správa pre prijímateľa: Priezvisko_DidInfo

Avízo o platbe posielajte na adresu: katarina.gavaldova@umb.sk.
V prípade neúčasti na konferencií sa konferenčný poplatok nevracia.