Rámcový program konferencie

 STREDA 30.3.2016

20:00 - 21:30 Zasadnutie programového výboru (F133)

 ŠTVRTOK 31.3.2016

8:30 - 9:30 Registrácia účastníkov (pred miestnosťou F134)

9:30 - 9:45 Otvorenie konferencie (F134)

9:45 - 10:30 Pozvaná prednáška: Vyučovanie informatických predmetov
                   on-site a on-line formou, Jozef Hvorecký, Vysoká škola manažmentu, Slovensko

10:30 - 12:45 Rokovanie v sekcii

12:45 - 13:45 OBED

13:45 - 14:25 Prezentácia: Bádateľské experimenty v prírodovedných predmetoch
                     Peter Spišák, PMS Delta

14:25 - 16:10 Rokovanie v sekcii

16:10 - 16:40 Posterové prezentácie

16:40 - 18:45 Rokovanie v sekcii

19:00 -          Spoločenský večer

Súbory na stiahnutie