Výbory konferencie

Předsedové programového výboru:
doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD.
Jihočeská univerzita, CZ


Programový výbor konference:
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, SK
Sonya Armstrong, Ph.D.
West Virginia State University, USA
Mgr. Jan Berki, PhD.
Technická univerzita v Liberci, CZ
Mgr. Martin Cápay, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa, SK
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Univerzita Karlova, CZ
prof. Dr. Valentina Dagiene
Vilnius University, LT
Ing. Dana Horváthová, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK
prof. Dr. Mirjana Ivanovic,
University of Novi Sad, SR
Ing. Jana Jacková, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Univerzita Komenského, SK
doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Univerzita Komenského, SK
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa, SK
Ing. Janka Majherová, PhD.
Katolícka univerzita, SK
Ing. Božena Mannová, PhD.
České vysoké učení technické, CZ
RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK
Prof. Dr. Kate Sanders
Rhode Island College, USA
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Trnavská univerzita v Trnave, SK
doc. RNDr. Petr Šaloun, PhD.
Technická univerzita Ostrava, CZ
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, SK
doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Univerzita Karlova, CZ
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK
Dr. Livia Tudor
Petroleum-Gas University, RO
PaedDr. Patrik Voštinár, PhD.
Univerzita Mateja Bela, SK

Kontaktní osoba:
Jan Berki

KAP FP TUL
Univerzitní náměstí 1410/1
461 17 Liberec
jan.berki@tul.cz
+420 485 352 804