Registrácia a poplatky

Pro ročník 2018 je účastnický poplatek nulový, neboť náklady na organizaci konference jsou kryty z projektu PRIM (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). Účastníci ze zahraničí si hradí na své náklady cestu, ubytování i stravu. Účastníci z ČR si na své náklady hradí cestu. Ubytování a strava jim budou poskytnuty na náklady projektu.

www.didinfo.net