Dôležité termíny

Názov a abstrakt príspevku v konferenčnom systéme:              do 16. januára 2017

Úplná verzia príspevku v konferenčnom systéme:                    do 30. januára 2017

Oznámenie o prijatí/neprijatí príspevku:                                 17. február 2017

Úplná verzia posteru v konferenčnom systéme:                       do 23. februára 2017

Návrhy workshopov a prezentácií organizátorom:                    do 20. februára 2017

Oznámenie o prijatí/neprijatí posteru a prezentácie:                27. február 2017

Finálna verzia prijatých príspevkov/posterov do zborníka:         do 6. marca 2017

Registrácia a platba:                                                             13. február – 13. marec 2017

Konanie konferencie:                                                             5.-7. apríl 2017