Registrácia a poplatky

Registrácia bola ukončená

  štandardný poplatok  85€
  zahŕňa
elektronický zborník príspevkov, obedy, občerstvenie, slávnostný večer, náklady na administratívu
  nezahŕňa ubytovanie

  poplatok pre firemných účastníkov 150€
  zahŕňa
možnosť prezentácie a propagácie firmy
  nezahŕňa ubytovanie

  hosť 0€
  zahŕňa služby podľa dohody
  nezahŕňa ubytovanie

  redukovaná registrácia na 1 deň pre učiteľov ZŠ a SŠ (účasť s príspevkom) 35€
  zahŕňa
elektronický zborník príspevkov, obed, občerstvenie, náklady na administratívu
  nezahŕňa ubytovanie

  minimálna registrácia na 1 deň pre učiteľov ZŠ a SŠ (účasť bez príspevku) 20€
  zahŕňa
obed, občerstvenie, náklady na administratívu
  nezahŕňa ubytovanie

  neskorá registrácia (po 13.03.2017) 110€
  zahŕňa elektronický zborník príspevkov, obedy, občerstvenie, slávnostný večer, náklady na administratívu
  nezahŕňa ubytovanie

  !!! UPOZORNENIE !!!

  PLATBA NA MIESTE V HOTOVOSTI NIE JE MOŽNÁ

  Banka: Štátna pokladnica
  SWIFT kód banky: SPSRSKBA
  IBAN: SK
48 8180 0000 0070 0009 5785
  Variabilný symbol: 012017
  Správa pre prijímateľa: Priezvisko_D&D2017

  Avízo o platbe posielajte na adresu: katarina.gavaldova@umb.sk.
  V prípade neúčasti na konferencií sa konferenčný poplatok nevracia.