Informácie pre autorov

https://easychair.org/my/conferencedidinfodidactig2017

  • konferenčný systém je otvorený na zaregistrovanie príspevkov do 17.januára 2017
  • konferenčný systém je otvorený na zaregistrovanie posterov do 21.februára 2017

 prosíme dodržať ŠABLÓNU a rozsah príspevkov: 

  • vedecko-výskumné príspevky (max. 6 strán v úprave podľa šablóny), 
  • príspevky učiteľov z praxe (max. 6 strán v úprave podľa šablóny), 
  • príspevky pre posterovú sekciu o konkrétnych projektoch a aktivitách (max 2 strany v úprave podľa šablóny)