Plánované workshopy

Martina Chalachánová, Eva Uličná
Algoritmizácia a štruktúry – postrach alebo výborná zábava?   

Dozviete sa ako postupne pestovať u žiakov algoritmické myslenie a o čo vlastne ide v štruktúrach. Zažijete množstvo zábavných úloh spájajúcich matematiku a informatiku. Zistíte, že informatiku nemusíte učiť len s počítačmi.

Peter Kučera
Programujeme v Pythone

Priblížime vám, ako sme prešli z vyučovania programovania v Lazaruse/Delphi na jazyk Python. Vysvetlíme vám dôvody zmeny programovacieho jazyka, ukážeme materiály a metodiku, podľa ktorej vyučujeme. Priblížime vám naše skúsenosti, odozvy študentov. Budete si môcť vyskúšať úvod do programovania v Pythone s využítím knižnice Tkinter.

Martin Cápay
Robotika na tablete  

Ozobot je miniatúrny programovateľný robot s vlastnou inteligenciou založenou na náhodne generovaných rozhodnutiach. Z pohľadu učiteľa je Ozobot vynikajúca pomôcka aj k propredeutike programovania. Na workshope predstavíme úvodné aktivity, vhodné aj na prvý stupeň ZŠ.

Jiří Vaníček
Práce se senzorovou deskou PicoBoard ve Scratchi

Vyzkoušejme si senzorovou desku Picoboard (https://www.sparkfun.com/products/11888), kterou lze ovládat z programovacího prostředí Scratch, a objevme možnosti výuky programování se vstupy z reálného světa. Na workshopu budou představeny možnosti ovládání programovacího prostředí Scratch pomocí vnějších senzorů, umístěných na desce připojené k počítači. Po zvládnutí základního ovládání bude následovat několik aktivit pro úroveň žáků ZŠ, které ukážou možnosti využití při výuce.